הדפסה

בטיטו נ' ממן

בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר
המבקש
תמיר נסים בטיטו

נגד

המשיב
ציון ממן

<#2#>
נוכחים:
המבקש – נוכח
המשיב – אין הופעה

פרוטוקול

המבקש:
אני חוזר על הבקשה. המשיב הינו החותן לשעבר שלי. הייתי נשוי לבתו. התגרשנו בשנת 2005 ואנחנו עבדנו ביחד. הייתי שכיר שלו בעבר עד סוף שנת 2012 . בתחילת שנת 2013 עשינו חוזה אצל עו"ד ואני הפכתי להיות עצמאי מולו. מאז הוא מטריד אותי. לאחר שהוא הפר את החוזה עימי ולא שילם את שכר עבודתי, הוא החל בפעולות של הטרדה ופגיעה בעבודתי באתרים השונים.

<#4#>
צו הגנה

1. לאחר עיון בתובענה ובנספחיה, ושמיעת המבק ש בפני היום, ולאחר שהשתכנעתי שהמשיב, בסמוך להגשת הבקשה הטריד שלא כדין כלפי המבקש . אני נותנת צו הגנה במעמד צד אחד:

א. האוסר על המשיב להיכנס לדירה בה מתגורר המבקש או להימצא בקרבת הדירה בתחום מרחק של 1 ק"מ ממנה או להימצא בקירבת המבקש, בכל מקום אשר יהא, לרבות מקום עבודתו והאתרים בו הוא עובד בתחום מרחק של פחות מ- 20 מ'.

ב. האוסר על המשיב להטריד את המבקש בכל דרך ובכל מקום, לרבות הטרדות טלפוניות , בעצמו או באמצעות אחרים.

ג. האוסר על ה משיב לשאת או להחזיק נשק.

2. צו הגנה זה יעמוד בתוקפו למשך 90 ימים מהיום.

3. המבקשת תחתום על כתב ערובה עפ" י טופס 4 לתקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי הדין) התשנ"א - 1991.

4. בהתאם לתיקון מס' 5 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשס" א - 2000 אני מורה על מסירת הודעה על האיסור לפקיד הרישוי כהגדרתו בחוק כלי יריה, התש" ט - 1949.

5. לדיון במעמד הצדדים, ביום 30/6/13 שעה 12.00 .

על המבקש להעביר למשטרה צו זה על מנת שימסרוהו לידי המשיב עוד היום.

המבקש יציג בפני ביהמ"ש במועד הדיון הנ"ל אישור מסירה מהמשטרה כי הצו נמסר למשיב.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ט"ו תמוז תשע"ג, 23/06/2013 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר, שופטת