הדפסה

בורג ואח' נ' שדמות חיפה בע"מ

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

המבקשת
עז' אליהו בורג ז"ל (המנוח) ת.ז. XXXXXX810
באמצעות בורג שושנה ת.ז. XXXXXX336

נגד

המשיבה
שדמות חיפה בע"מ ח.פ. 510731102

פסק דין

ביום 3/06/02 נחתם הסכם מכר בין המנוח אליהו בורג והגב' שושנה בורג, יורשתו היחידה (להלן: "המבקשת") לבין המשיבה (להלן: "הסכם המכר"), במסגרתו רכשו המבקשת והמנוח אליהו בורג מאת המשיבה 1000/14477 חלקים (להלן: "הנכס") מחלקה 9 בגוש 10164 (להלן: "המקרקעין").

המשיבה רכשה את המקרקעין מהמנוח דניאל טאובי ז"ל, שנשא בחייו ת.ז. מס' 0100547248 (להלן: "המנוח טאובי"), אך לא בוצעה העברת בעלות בזכויות. ביום 12/07/09 ניתן פסק דן בתיק ה.פ. 6716-04-09 לפיו מונה עו"ד חלים מחול ככונס נכסים לזכויות המנוח (אשר רשום עד היום, כבעלים של הזכויות בנכס), לשם העברת זכויות המנוח טאובי במקרקעין, על שם המשיבה.

ביום 6/7/15 הגיש עו"ד חלים מחול הודעה לתיק בית המשפט, לפיה הוא איננו מתנגד למתן פסק דין, כמבוקש בתובענה דנן.

לאור כל האמור אני מאשרת את תוקפה של התקשרות המבקשת ובעלה המנוח בהסכם המכר.

מכוח הוראת סעיף 5 לחוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א- 1970, ניתן בזה צו אכיפה הקובע כי לא יהיה צורך בחתימת ידה של המשיבה על שטרי המכר או על כל מסמך או טופס אחר, לשם העברת 1000/14477 חלקים מהמקרקעין הרשומים על שם המנוח טאובי על שם המשיבה וכן לשם העברתם על שם המבקשת והמנוח אליהו בורג.

המבקשת זכאית לרישום הזכויות כאמור לעיל, בכפוף להוראות כל דין ובכפוף לתשלום כל המיסים, האגרות וההיטלים על פי כל דין.

אני מורה, כי בשלב זה ועד לרישום הזכויות, ניתן לרשום הערת אזהרה, לטובת המבקשים, בדבר פסק דין זה.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ה, 12 יולי 2015, בהעדר הצדדים.