הדפסה

בוקרא נ' עטון

יצחק בוקרא
התובע
נגד

חיים עטון
הנתבע

נוכחים: התובע וב"כ עו"ד אזולאי בוקרא סמדר
הנתבע וב"כ עו"ד דוד ברוש
<#1#>
פרוטוקול
עו"ד אזולאי בוקרא:
לשאלת בית המשפט בהתייחס לטענת הנתבע כי אין מדובר בשותפות ועל כן באה השאלה במה התבטאה שותפות זו, אני עונה, איחוד של שתי תחנות המוניות, פרסום, וכמובן הסכם שותפות.
אבקש לקבוע התיק להוכחות.
עו"ד ברוש:
אבקש לתקן טעות סופר בסעיף 33 ו 35 לכתב ההגנה, שם נכתב שנת 2013, ומדובר בטעות וזה 2014. <#2#>
החלטה
הצדדים יגישו עדויותיהם בתצהיר עם העתק ישירות לצד שכנגד כדלקמן:
התובע לא יאוחר מיום 1.12.14.
הנתבע לא יאוחר מיום 1.1.15.
התצהירים לא יכללו עדויות שמיעה ו/או עדויות בלתי קבילות אחרות על פי דין.
בד בבד עם הגשת התצהירים יגישו הצדדים תיק מוצגים אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת
מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט. כל מוסמך המוגש לבית המשפט באמצעות נט המשפט, העולה על 7 עמודים יוגש גם בתיק נייר כשהוא מדוגל.
קובעת להוכחות ליום 8.1.15 שעה 09:00.
על הצדדים להיות מוכנים לסיכומים בעל פה באותו יום.
<#3#>
ניתנה והודעה היום ו' חשוון תשע"ה, 30/10/2014 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא