הדפסה

בויום אבי ז"ל ואח' נ' דרמו מבני מתכת בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן

תובעים

1. עזבון המנוח בויום אבי ז"ל

2. יצחק בויום

3. שרה בויום

נגד
נתבעים
1. דרמו מבני מתכת בע"מ

2. מידד פתרונות בניה בע"מ

3. אורתם סהר הנדסה בע"מ

4. ולדימיר משנקו

5. גלעד יצחק רבינוביץ

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:
ישיבת קדם משפט ליום 01 יולי 2013 בשעה 12:00, בפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן.
 
1. על בעלי הדין להגיש תחשיבי נזק 7 ימים לפני מועד הישיבה.
 
2. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.

3. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו המוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות ובנקים, אם ניתנה הסמכות לנציג/עורך הדין המופיע בדיון.
 
4. גילוי מסמכים הדדי יתבצע בתוך 30 יום מהיום.
 
5. כל בקשה מקדמית לביהמ"ש תוגש מיד כשנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לישיבת קדם משפט.

6. הצדדים ישקלו לקראת הדיון הכרעה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה ביום 20 דצמבר 2012 ז' טבת תשע"ג