הדפסה

בויום אבי ז"ל ואח' נ' דרמו מבני מתכת בע"מ ואח'

לכבוד: עו"ד ענת גינזבורג

תיק מספר: ת"א 5010-06-12

החזרת מסמכים שהוגשו לבית המשפט באמצעות דואר או מכשיר הפקסימיליה

המסמכים אשר נשלחו לבית משפט השלום בראשון לציון לא טופלו מהסיבות המסומנות מטה ב- X,
השלימו את החסר ונשמח לטפל בפנייתכם.
פתיחת הליך: לא צורף טופס פתיחת הליך (בהליכים אזרחיים).
זיהוי תיק/ מספר תיק:
לא צוין סוג התיק: אותיות ליד המספר, או מספרו.
מספר התיק שצוין אינו קיים במערכת המחשב של בית המשפט, יתכן וטעית במספר התיק.
מספר התיק אינו תואם לשמות הצדדים שצוינו.
הבקשה שייכת לתיק של בית משפט אחר, פרט:______________________________________
מספר זהות: לא צוין מספר תעודת זהות בכתב בי דין ראשון.
אחר: המסמך אינו קריא / חסרים דפים / המסמך קטוע/ אחר, פרט: ________________________________
שיק: מוחזר בזאת שיק על סך ________________ ₪ שמספרו _______________ אשר הוגש לבית המשפט. סיבת ההחזרה:
על פי הוראת הנהלת בתי המשפט , ניתן לקבל שיקים של עורכי דין בלבד. אזרח שאינו מיוצג יכול לשלם באמצעות שוברים אשר מופקים במזכירות או כרטיס אשראי.
סכום ההמחאה אינו תקין (סכום האגרה לפתיחת התיק הינו _________ ₪),
מצ"ב שובר לתשלום (לאחר התשלום בסניף הדואר, יש לשלוח לבימ"ש את השובר המקורי בצירוף התובענה)
לא שולמה אגרה : הגשת כתב בי דין זה כרוכה בתשלום אגרה על פי התקנות, יש להגיש בקשה זו בשלמותה בשנית בצירוף קבלה עבור תשלום האגרה.
מצ"ב שובר לתשלום (לאחר התשלום בסניף הדואר, יש לשלוח לבימ"ש את השובר המקורי בצירוף התובענה)
פקסמיליה: לא ניתן לקבל בפקס (על פי תקנה 497ב'  לסדר הדין האזרחי):
כתב תביעה (כתב תביעה מתוקן) המרצת פתיחה כתב הגנה
כתב תשובה סיכומים תצהירים.
כמות הדפים אשר נשלחו חורגים מהמותר למשלוח בפקסימיליה. ניתן לפקסס עד 5 עמודים (לא כולל כתבי טענות). כל כמות החורגת ממספר זה, תתקבל במשלוח דואר או בהגשה ידנית במזכירות.

בברכה
מזכירות בית המשפט