הדפסה

בה"ן 952/98 אירקלי קלבנסקי נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 952/98

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. אירקלי קלבנסקי
2. מרינה קלבנסקי

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד איבונה ברונפמן

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג קלבנסקי.

ניתנה היום, כ"ח בשבט התשנ"ח (24.2.98).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98009520.A01/דז/