הדפסה

בה"ן 9021/00 דוד כהן נ. סבטלה פבלובה

בבית המשפט העליון

בה"נ 9021/00
בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקש: דוד כהן

נגד

המשיבים: 1. סבטלה בלגואבה פבלובה
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש: עו"ד איבונה ברונפמן

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג הנ"ל.

ניתנה היום, ט' בסיון התשס"א (31.5.2001).

ה נ ש י א
_________________
העתק מתאים למקור 00090210.A03 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444