הדפסה

בה"ן 8205/99 סבטלנה שמאילוב נ. רפאל שמאילוב

בבית המשפט העליון

בה"נ 8205/99

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשת: סבטלנה שמאילוב

נגד

המשיבים: 1. רפאל שמאילוב
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת: עו"ד פרדי וולוס

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג שמאילוב.

ניתנה היום, ד' בניסן התש"ס (9.4.2000).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99082050.A03/דז/