הדפסה

בה"ן 8026/98 נדז'דה לויט נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 8026/98

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. נדז'דה לויט
2. לאוניד לויט

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד סרחאן אלעטאונה

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בבאר-שבע יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג הנ"ל.

ניתנה היום, י"ג בתמוז התשנ"ט (27.06.99).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98080260.A02/דז/