הדפסה

בה"ן 7781/98 סרינה פולטוב נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 7781/98 - א'

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקשים: 1. סרינה פולטוב
2. ולרי פולטוב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לפטור מאגרה

בשם המבקשת 1: עו"ד לידיה חייטוב

החלטה

הבקשה לפטור מאגרה והתצהיר שצורף לה הוגשו אך לגבי המבקשת מספר 1 בבקשה להתרת נישואין. לא נמסרו בבקשה פרטים ולא הוגש תצהיר מטעמו של המבקש מספר 2.

אני מאפשרת למבקשים להמציא בקשה מתוקנת, או לשלם האגרה תוך חמישה-עשר ימים ממועד המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, כ' בכסלו תשנ"ט (9.12.98).

מיכל אגמון, שופטת
ר ש מ ת
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
COURT