הדפסה

בה"ן 708/99 מרט קסנזובסקי נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 708/99

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. מרט קסנזובסקי
2. סבטלנה קסנזובסקי

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד ולנטינה לרנר

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה באשדוד יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג קסנזובסקי.

ניתנה היום, ח' בניסן התשנ"ט (25.3.99).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99007080.A02/דז/