הדפסה

בה"ן 6909/97 נטליה שניידר נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 6909/97
בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. נטליה שניידר
2. אלכסיי שניידר

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת מס' 1: עו"ד הלנה פוטורנסקי

בשם המבקש מס' 2: עו"ד יגאל בן חיים

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, ח' בכסלו התשנ"ח (7.12.97).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97069090.A01/דז/