הדפסה

בה"ן 6909/97 נטליה שניידר נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 6909/97

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. נטליה שניידר
2. אלכסיי שניידר

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם מבקשת מס' 1: עו"ד הלנה פוטורנסקי

בשם מבקש מס' 2: עו"ד יגאל בן חיים

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה באשדוד יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג שניידר.

ניתנה היום, י"ב בשבט התשנ"ח (8.2.98).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97069090.A04/דז/