הדפסה

בה"ן 585/97 אורבנצב ילנה נ. אורבנצב סרגיי

בית המשפט העליון

בה"נ 97 / 585

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשת: אורבנצב ילנה

נגד

המשיבים: 1. אורבנצב סרגיי
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת: עו"ד אמנון גבעוני

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, כ"ז בניסן התשנ"ז (4.5.97).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97005850.A02/דז/