הדפסה

בה"ן 5795/96 מלניקוב יבגני נ. מלניקוב גלינה

בית המשפט העליון

בה"נ 5795/96
בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקש: מלניקוב יבגני

נגד

המשיבים: 1. מלניקוב גלינה
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש: עו"ד גל גוטזגן

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג מלניקוב.

ניתנה היום, י"א בתמוז התשנ"ז (16.7.97).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
96057950.A02/דז/