הדפסה

בה"ן 5795/96 מלניקוב יבגני נ. מלניקוב גלינה

בית המשפט העליון

בה"נ 96 / 5795
בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקש: מלניקוב יבגני

נגד

המשיבים: 1. מלניקוב גלינה
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש: עו"ד גל גוטזגן

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, כ"ח בניסן התשנ"ז (5.5.97).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
96057950.A01/דז/