הדפסה

בה"ן 5089/98 סרגיי ברינוב נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 5089/98

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. סרגיי ברינוב
2. ירוסלבה ברינוב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש מס' 1: עו"ד איבונה ברונפמן

בשם המבקשת מס' 2: עו"ד אבולח'יר אבוג'בל

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג ברינוב.

ניתנה היום, ח' בחשון התשנ"ט (28.10.98).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98050890.A01/דז/