הדפסה

בה"ן 4664/01 גלינה גורליק נ. גנאדי קורליק

בבית המשפט העליון

בה"ן 4664/01

בפני כבוד השופט א' ריבלין
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשת: גלינה גורליק

נגד

המשיבים: 1. גנאדי גורליק
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת: עו"ד קרלוס קנכט

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בקריות יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג גורליק.

ניתנה היום, כ"ט בתשרי התשס"ב (16.10.2001).

ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 01046640.P02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444