הדפסה

בה"ן 4296/99 פיסחוב סבטלנה נ. פיסחוב רפאל

בבית המשפט העליון

בה"נ 4296/99

בפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשת: פיסחוב סבטלנה

נגד

המשיבים: 1. פיסחוב רפאל
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת: עו"ד אריה אביאב

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, כ"ח באלול התשנ"ט (9.9.99).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99042960.B02/דז/