הדפסה

בה"ן 4202/97 ורסטה בלה נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 4202/97

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. ורסטה בלה
2. ורסטה דן

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם מבקשת מס' 1: עו"ד טרז גורביץ

בשם מבקש מס' 2: עו"ד יוסף שוורצברג

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג ורסטה.

ניתנה היום, כ"ג בחשון התשנ"ח (23.11.97).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97042020.A02/דז/