הדפסה

בה"ן 4093/00 זכרוב מאיה נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 4093/00

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. זכרוב מאיה
2. זכרוב ויקטור

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד אברהם תלמי

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, ב' בתמוז התש"ס (5.7.2000).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00040930.A01/דז/