הדפסה

בה"ן 3929/99 וסיל וסילייב נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 3929/99 - א'

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקשים: 1. וסיל וסילייב
2. ז'אנה וסילייב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לפטור מאגרה

בשם המבקשת 2: עו"ד איבונה ברונפמן

החלטה

התצהיר שצורף לבקשה לפטור מאגרה אינו ערוך כאמור בתקנות ואינו נתמך במסמכים כנדרש, למעט מסמך בדבר הריונה של המבקשת.

אני מאפשרת למבקשת להגיש תצהיר משלים כדין, שיפרט את הכנסותיה והוצאותיה של המבקשת, וכן מסמכים כגון חוזה שכירות.

עם קבלת התצהיר המשלים אדון בבקשה.

ניתנה היום, א' בתמוז תשנ"ט (15.6.99).
מיכל אגמון, שופטת
ר ש מ ת
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99039290.P01