הדפסה

בה"ן 3929/99 וסיל וסילייב נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 3929/99

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. וסיל וסילייב
2. ז'אנה וסילייב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד איבונה ברונפמן

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג וסילייב.

ניתנה היום, ז' באב התשנ"ט (20.7.99).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99039290.A03/דז/