הדפסה

בה"ן 3908/99 סבטלנה פוטחין נ. פיוטר פוטחין

בבית המשפט העליון

בה"נ 3908/99

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשת: סבטלנה פוטחין

נגד

המשיבים: 1. פיוטר פוטחין
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת: עו"ד פיליפ פיינברג

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג פוטחין.

ניתנה היום, י"ב בכסלו התש"ס (21.11.99).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99039080.A03/דז/