הדפסה

בה"ן 3357/98 אריקה אורבוש נ. יאנוש אורבוש

בבית המשפט העליון

בה"נ 3357/98 - ב'

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: אריקה אורבוש

נגד

המשיבים: 1. יאנוש אורבוש
2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה להמצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

בשם המבקשת: עו"ד יריב דקל

החלטה

1. בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984-, הנני מתיר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט כמבוקש.

2. כתובת המסירה, כאמור בבקשה, היינו:
אורבוש יאנוש
13 Kalauzal St. Budapest. Hungary.

3. המסירה תיעשה בדואר רשום עם אישור מסירה.

4. המועד למסירה - עשרים יום מיום קבלת החלטה זו.

5. המועד לתשובה - שלושים יום מיום קבלת הבקשה על נספחיה.

ניתנה היום, י"ג בסיון התשנ"ח (7.6.98).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
COURT/דז/