הדפסה

בה"ן 2928/99 פכטר נאור נ. קים פכטר

בבית המשפט העליון

בה"נ 2928/99

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקש: פכטר נאור

נגד

המשיבים: 1. פכטר קים לוריין
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש: עו"ד טרז גורביץ

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג פכטר.

ניתנה היום, י"ז בתמוז התש"ס (20.7.2000).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99029280.A04/דז/