הדפסה

בה"ן 2928/99 פכטר נאור נ. קים פכטר

בבית המשפט העליון

בה"נ 2928/99 - א'

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: פכטר נאור

נגד

המשיבים: 1. פכטר קים
2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט

בשם המבקש: עו"ד טרז גורביץ

החלטה

לא ניתן להיעתר בשלב זה לבקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט, שכן המבקש לא פירט בתצהירו - להבדיל מבקשתו - את כתובתה של המשיבה מס' 1 (ראו: י' זוסמן, סדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), 247-248).

על כן יוכל המבקש להשלים תצהירו בעניין זה תוך חמישה-עשר יום מעת ההמצאה, שאם לא כן עלולה בקשתו להידחות.

ניתנה היום, כ"ד באייר התשנ"ט (10.5.99).
ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99029280.A01/דז/