הדפסה

בה"ן 2928/99 פכטר נאור נ. קים פכטר

בבית המשפט העליון

בה"נ 2928/99 - ב'

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: פכטר נאור

נגד

המשיבים: 1. פכטר קים
2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט

בשם המבקש: עו"ד טרז גורביץ

החלטה

1. בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן: "התקנות"), הנני מתיר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט כמבוקש.

2. כתובת המסירה, כאמור בבקשה, היינו:
KIM LOREIN PECHTER
40 STAFFORD ST#1
N4S 3Z6
WOODSTOCK, ONTARIO
CANADA

3. המסירה תיעשה בדואר רשום עם אישור מסירה.

4. הבקשה על נספחיה תתורגם לשפת הארץ שבה תיערך ההמצאה, ותומצא למשיב כנ"ל, כאמור בתקנה 4(ג) לתקנות.

5. המועד למסירה - שלושים יום מיום קבלת החלטה זו.

6. המועד לתשובה - שלושים יום מיום קבלת הבקשה על נספחיה.

ניתנה היום, י"ב באב התשנ"ט (25.7.99).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99029280.A02/דז/