הדפסה

בה"ן 2926/99 חליף אקטרינה נ. איסטיוון קוברסיק

בבית המשפט העליון

בה"נ 2926/99 - א'

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: חליף אקטרינה

נגד

המשיבים: 1. איסטיוון קוברסיק
2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט
על ידי שליח

בשם המבקשת: עו"ד טרז גורביץ

החלטה

לא ניתן להיעתר בשלב זה לבקשה שבפני, שכן לא ברור מן הבקשה אם השליח האמור הינו שלוחה של באת כוח המבקשת או של המבקשת עצמה, כאמור בתקנה 475 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

על כן תוכל המבקשת להבהיר עניין זה בתוך חמישה-עשר יום מעת ההמצאה, שאם לא כן עלולה בקשתה להידחות.

ניתנה היום, ה' בסיון התשנ"ט (20.5.99).
ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99029260.A02/דז/