הדפסה

בה"ן 2859/00 אנדרי טומילוב נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 2859/00

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. אנדרי טומילוב
2. יוליה טומילוב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד ולנטינה לרנר

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה באשדוד יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג טומילוב.

ניתנה היום, כ"ג בסיון התש"ס (26.6.2000).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00028590.A02/דז/