הדפסה

בה"ן 2509/00 סלומון ברסלבסקי נ. טרסיטה ברסלבסקי

בבית המשפט העליון

בה"נ 2509/00

בפני כבוד השופט ת' אור
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקש: סלומון ברסלבסקי

נגד

המשיבים: 1. טרסיטה ברסלבסקי
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש: עו"ד קרלוס קנכט

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, ו' בתשרי התשס"א (5.10.2000).

ש ו פ ט
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00025090.E02/דז/