הדפסה

בה"ן 2509/00 סלומון ברסלבסקי נ. טרסיטה ברסלבסקי

בבית המשפט העליון

בה"נ 2509/00

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקש: סלומון ברסלבסקי

נגד

המשיבים: 1. טרסיטה (סגררה הורן) ברסלבסקי
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקש: עו"ד קרלוס קנכט

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג ברסלבסקי.

ניתנה היום, כ"ד בכסלו התשס"א (21.12.2000).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
נוסח זה אינו סופי, והוא כפוף לשינויי עריכה.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00025090.A03/דז/