הדפסה

בה"ן 2084/00 סוזאנה טרני נ. אדוארד טרני

בבית המשפט העליון

בה"נ 2084/00

בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשת: סוזאנה טרני

נגד

המשיבים: 1. אדוארד חורחה טרני
2. היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשת: עו"ד קרלוס קנכט

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג טרני.

ניתנה היום, ט' בטבת התשס"א (4.1.2001).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00020840.A03/דז/