הדפסה

בגרמניה נ' פרוזורוב

בפני
כבוד ה נשיאה השופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקשת

הרשות השיפוטית בגרמניה

נגד

המשיבה

אליזבטה פרוזורוב

החלטה

1. בפני בקשת הרשות השיפוטית בגרמניה לגביית ראיות מגב' אליזבטה פרוזורוב (להלן- "העדה") הדרושות לבירור הליך גירושין המתנהל שם.

2. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 16 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, אני מורה כי הליך גביית הראיות יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה.

3. התיק יובא בפני כב' סגנית הנשיאה השופטת רבקה מקייס לקביעת המותב בפניו ייגבו הראיות.

4. המותב אשר בפניו יתקיים ההליך יקבע מועד לגביית הראיות ביומנו, וכן ייתן, לפי העניין והצורך, הוראות באשר לאופן ניהול ההליך, זימון מתוגרמן וכל הוראה הדרושה לקיומו על פי הבקשה ובהתאם לסדרי הדין.

5. הודעה על מועד גביית הראיות תישלח לעדה על ידי מזכירות בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה באמצעות ה זמנה לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999 בצירוף העתק מן הבקשה בתרגומה לאנגלית, וכן בצירוף החלטה זו והחלטות נוספות שתינתנה.

6. על הליך גביית הראיות יחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בישראל על פעולה משפטית מסוג זה.

7. החלטתי זו תישלח לרשות השיפוטית בגרמניה באמצעות הנהלת בתי המשפט.

ניתנה היום, כ"ז אב תשע"ה, 12 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.