הדפסה

בג"ץ 9813/02 מנורה - ועד מקומי נ. שר האוצר

החלטה בתיק בג"ץ 9813/02

בבית המשפט העליון

בג"ץ 9813/02

בפני:
כבוד השופט י' טירקל

העותרים:
1. מנורה - ועד מקומי

2. ז'ק בררו

3. יואל גרינבוים

נ ג ד

המשיבים:
1. שר האוצר

2. נציב מס הכנסה

3. כנסת ישראל

4. ועדת הכספים של הכנסת

עתירה למתן צו על-תנאי

בשם העותרים: עו"ד חגי סיטון

החלטה

המשיבים ישיבו תשובה מקדמית לעתירה תוך 30 ימים.

ניתנה היום, ט"ו בכסלו התשס"ג (20.11.02).

ש ו פ ט

_________________
העתק מתאים למקור 02098130_M01.doc
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שרה ליפשיץ – מזכירה ראשית

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il