הדפסה

בג"ץ 9232/01 "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים לה...

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 9232/01
בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' אנגלרד

העותרת: "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת
בעלי-חיים

נגד

המשיבים: 1. היועץ המשפטי לממשלה
2. שר החקלאות
3. המועצה לענף הלול
4. משה בנישתי ואח'

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: ו' באייר התשס"ב (18.04.2002)

בשם העותרת: עו"ד אהוד פלג; עו"ד דני שרמן

בשם המשיבים מס' 1 ו2-: עו"ד אברהם ליכט

בשם המשיבה מס' 3: עו"ד טומס מנור

בשם המשיבים מס' 4: עו"ד בועז נאור; עו"ד אפרת חקיקת

החלטה

צו-על-תנאי כמבוקש. 45 יום לתשובה.

ניתנה היום, ו' באייר התשס"ב (18.04.2002), בפני באי כוח הצדדים.

ה נ ש י א ש ו פ ט ת ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 01092320.A05 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il