הדפסה

בג"ץ 8283/15 רשימת "שוויון" בוועד המקומי ריחאניה נ...

פסק-דין בתיק בג"ץ 8283/15

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 8283/15

לפני:
כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרות:
1. רשימת "שוויון" בועד המקומי ריחאניה

2. רשימת "אבזאה" בועד המקומי ריחאניה

נ ג ד

המשיבים:
1. עמית סופר - ראש המועצה האזורית "מרום הגליל"

2. הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים

3-15. סמיר הארון ואח'

16. רשות המיסים

17. המוסד לביטוח לאומי

18. משרד התמ"ת

19. משטרת ישראל

עתירה למתן צו על-תנאי

בשם העותרות:
בעצמן

בשם המשיב 1:
עו"ד צבי בן חיים

בשם המשיב 2:
עו"ד נועם מולה

פסק-דין

השופט ס' ג'ובראן:

1. עניינה של העתירה שלפנינו היא בבקשתן של העותרות כי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 יקוים במובן זה שתתבצע "ביקורת חשבונות הוועד המקומי בישוב ריחאניה ובכל ועדי הישובים השייכים למועצה האזורית 'מרום גליל' בעבר בהווה ובעתיד [...] זו על אף ביקורת מבקר המדינה בועדים מקומיים ופניית נציגי העותרים".

2. עיינו בעתירה ובתגובות לה והגענו לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף, בשל קיומו של סעד חלופי בדמות הגשת עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים.

3. בהתאם לסעיף 8 בתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, הסמכות העניינית בעניין "החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור של שר הפנים לפי דין, שעניינה העיקרי של העתירה ההוא החלטת שר הפנים" תהא מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים. כאמור, עיקר טענות העותרות מופנות כלפי המועצה האזורית מרום גליל ואי-יישומה את הדרישה למינוי מבקר בוועדים מקומיים שונים. משכך, טענות אלה – שעניינן החלטה של רשות מקומית לא לקיים צו – מקומן בבית המשפט לעניינים מנהליים. משעומד לעותרות סעד חלופי בדמות פניה לבית המשפט לעניינים מנהליים, דין העתירה להידחות על הסף (ראו והשוו: בג"ץ 5324/12 עמותת מוסדות אוצרות החיים אח' נ' משרד החינוך (8.8.2013); בג"ץ 8989/07 העמותה האסלאמית במכר נ' משרד החינוך (19.3.2008); בג"ץ 3778/07 פרייס נ' שרת החינוך (27.5.2007)). טענתן החלופית של העותרות, שהועלתה בתגובה מאוחרת, כי נושא העתירה מצדיק בירור בפני בית משפט זה על אף קיומו של סעד חלופי מטעמי צדק, אף היא דינה להידחות (וראו: בג"ץ 4061/14 נאסר נ' שר החינוך, פסקה 5 (31.7.2014)).

4. למעלה מן הצורך, יצוין, כי לפי תגובת המשיב 2, בכל מקרה כבר מונה מבקר בוועד המקומי ריחאניה כך שהעתירה על פניה מכל מקום כבר התייתרה.

5. אשר על כן, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ז בניסן התשע"ו (5.5.2016).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15082830_H09.doc שצ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il