הדפסה

בג"ץ 7971/08 פלוני נ. מדינת ישראל ,הנהלת בתי משפט

החלטה בתיק בג"ץ 7971/08 בבית המשפט העליון

בג"ץ 7971/08

בפני:
כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופט ס' ג'ובראן
כבוד השופטת א' חיות

העותרת:
פלונית

נ ג ד

המשיבים:
1. מדינת ישראל, הנהלת בתי המשפט

2. כב' השופטת שפרה גליק, בית המשפט לענייני
משפחה בחדרה

3. פלונית

4. פלוני

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרת: עו"ד דניאל דן-גור

פסק דין

השופטת א' חיות:

עתירה זו עניינה בבקשת העותרת כי ייקבע שפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחדרה שניתן בתמ"ש 1424/03 על-ידי השופטת ש' גליק ביום 11.4.2007, בטל מעיקרו.

1. העותרת ובנו של המשיב 4 נישאו זו לזה בשנת 1989 ונולדו להם שני ילדים. בשנת 1995 עברו העותרת ובעלה להתגורר בבית שהזכויות בו רשומות על שם המשיבה 3, היא ביתו של המשיב 4 (להלן: הבית). אותו בית הוא חלק מבניין דו-משפחתי בו מצוי גם ביתם של המשיב 4 ואשתו. בעקבות סכסוך שפרץ בין העותרת לבעלה בשנת 2003 עזב הבעל את הבית, ובהמשך דרש המשיב 4 מן העותרת לפנות את הבית, ומשזו סירבה לעשות כן הגיש נגדה בבית המשפט לענייני משפחה בחדרה תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש ראויים. העותרת מצידה טענה כי היא שילמה עבור הזכויות בנכס ממיטב כספה, הן בהשתתפות ברכישת המגרש והן בבניית הבית. בפסק דינו מיום 11.4.2007 (תמ"ש 1424/03) קיבל בית המשפט לענייני משפחה בחדרה (כב' השופטת ש' גליק) את התביעה, והורה על סילוק ידה של העותרת מן הבית בכפוף לכך שהמשיב 4 ישלם לה סכום של 25,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהחזר הלוואה שנתנה לו העותרת בעבר. העותרת וכן המשיב 4 לא השלימו עם פסק הדין וערערו עליו, אך ביום 17.3.2008 דחה בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' סגנית הנשיאה ש' וסרקרוג וכב' השופטים י' עמית ו-י' וילנר) את שני הערעורים (ע"מ 566/07, ע"מ 580/07). בקשת רשות ערעור שהגישה העותרת על פסק דינו של בית המשפט המחוזי וכן בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין תלויות ועומדות בבית משפט זה (בע"מ 4204/08).

2. בעתירה שלפנינו טוענת העותרת כי טרם שניתן פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתמ"ש 1424/03 ואף טרם שהוגשו הסיכומים בו, גילתה כב' השופטת גליק את דעתה בסוגיית הפינוי ואף הכריעה בה במסגרת פסק דין שניתן על-ידה בתיק אחר. מדובר בתביעת מזונות שהוגשה על-ידי העותרת וילדיה נגד בעלה (תמ"ש 1420/03) שם קבעה כב' השופטת גליק במסגרת פסק הדין שניתן ביום 28.12.2006, בין היתר, כי השתתפות הבעל בהוצאות המדור יהיה תקף במועד עתידי "עת תפנה אם הקטינים את הבית שברח'....". רק לאחר מכן, ביום 11.4.2007, ניתן כאמור פסק הדין בתביעת הפינוי בו נקבע כי על העותרת לפנות את הבית. העותרת טוענת, אפוא, כי בית המשפט לענייני משפחה חרץ את גורלה של תביעת הפינוי עוד טרם שהצדדים הגישו סיכומים בעניין זה, תוך פגיעה חמורה בתחושת הצדק וקיפוח זכותה להליך הוגן ומכאן שדינו של פסק הדין בטלות. העותרת מציינת כי אף שפסק הדין בתביעת הפינוי ניתן ביום 11.4.2007, דבר "ההכרעה המוקדמת" בטענת הפינוי התגלה לבא-כוחה במקרה רק בעת ניסוח הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לבית משפט זה במסגרת בקשת רשות הערעור, ומכל מקום נוכח תוצאתו הקשה של פסק הדין בתביעת הפינוי אין לומר שהעותרת השתהתה בהגשת העתירה. העותרת מבקשת אפוא כי יוכרז שפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתביעת הפינוי בטל מעיקרו ועוד היא מבקשת כי יינתן צו ביניים אשר יורה למשיבים 3 ו-4 להימנע מפינויה מן הבית, פינוי שנקבע ליום 1.10.2008, וזאת עד למתן הכרעה בעתירה.

3. דין העתירה להידחות על הסף. העותרת מלינה בעתירתה על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחדרה אשר הורה על פינויה מן הבית שבו היא וילדיה מתגוררים, אך הלכה היא כי פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק אינה תחליף לפנייה אל ערכאת הערעור המוסמכת. הטענות שמעלה העותרת נגד פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה מקומן בהליכי השגה וערעור הקבועים בדין, וכך הוא ביתר שאת מקום שהליך כאמור - בע"מ 4204/08 - כבר תלוי ועומד בבית משפט זה (ראו והשוו: בג"ץ 3051/00 שפיר נ' היועץ המשפטי לממשלה (לא פורסם, 30.4.2000); בג"ץ 5090/06 פלונית נ' בית המשפט לענייני משפחה באילת (טרם פורסם, 30.7.2006)). משקיים לעותרת סעד חלופי עליה להיכבד ולהעלות את טענותיה בפני הערכאה המוסמכת ובהליך המתאים ואין מקום כי בית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק יידרש לעתירה.

אשר על כן, העתירה נדחית ועימה נדחית גם הבקשה למתן צו הביניים.

ניתן היום, כ"ב אלול, תשס"ח (22.09.2008).

ש ו פ ט ת
ש ו פ ט
ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 08079710_V01.doc הג
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il