הדפסה

בג"ץ 7719/04 אכרם סלימאן ערחים אשיח נ. ועדת המשנה ...

החלטה בתיק בג"ץ 7719/04

בבית המשפט העליון

בג"ץ 7719/04 - א'

בפני:
כבוד השופטת א' חיות

העותר:
אכרם סלימאן ערחים אשיח

נ ג ד

המשיבות:
1. ועדת המשנה לפיקוח

2. מועצת התכנון העליונה

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

בשם העותר: עו"ד חליל כיוף

החלטה

1. ניתן בזה צו ביניים ארעי האוסר על הריסת המבנה נשוא העתירה עד למתן החלטה אחרת.

2. המשיבות תגשנה את תגובתן המקדמית לעתירה ולבקשה לצו ביניים תוך 30 ימים. ימי הפגרה יבוא במניין הימים.

ניתנה היום, ה' באלול תשס"ד (22.8.2004).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 04077190_V02.docהג
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

בבית המשפט העליון

בג"ץ 7719/04 - א'

בפני:
כבוד השופטת א' חיות

העותר:
אכרם סלימאן ערחים אשיח

נ ג ד

המשיבות:
1. ועדת המשנה לפיקוח

2. מועצת התכנון העליונה

צו ביניים ארעי

על יסוד עתירה זו שהובאה ביום 22.8.04 לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו ביניים ארעי המופנה אל המשיבות והמורה להם להימנע מלהרוס את המבנה שבחזקת העותר בגוש 4 חלקה 184 בנפת טול כרם.

צו ביניים זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.

ניתן היום, ה' באלול תשס"ד (22.8.2004).

שרה ליפשיץ
מזכירה ראשית

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 04077190_V02.docהג
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il