הדפסה

בג"ץ 7465/11 שלמה סורקיס נ. מינהל מקרקעי ישראל

החלטה בתיק בג"ץ 7465/11

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 7465/11

לפני:
כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

העותרים:
1. שלמה סורקיס

2. שרון סורקיס לידנשטראוס

נ ג ד

המשיבים:
1. מינהל מקרקעי ישראל

2. ועדת הקבלה האזורית לישובי מרום גליל

3. בר יוחאי ישוב קהילתי כפרי

עתירה למתן צו על תנאי; הודעה מטעם העותרים מתאריך 11.10.2015

תאריך הישיבה:
י"ד בטבת התשע"ה
(05.01.2015)

בשם העותרים:
עו"ד עדי ניר בנימיני

בשם המשיב 1:
עו"ד דניאל מארקס

בשם המשיבה 2:
עו"ד צבי בן חיים

בשם המשיב 3:
עו"ד מנחם גדרון, עו"ד אילן בלושטיין

החלטה

1. על יסוד העתירה שהובאה בפנינו, ועל יסוד ההודעות והתגובות שנמסרו מטעם הצדדים לאחר הדיונים שהתקיימו בעתירה, ולאור העובדה שהליך הגישור בין הצדדים לא צלח – מוצא בזאת צו-על-תנאי המורה למשיבים להתייצב וליתן טעם:

(א) מדוע לא יורו על קבלתם של העותרים לישוב בר יוחאי, וזאת על דרך של הקצאת מגרש למגורים שלהם בישוב, או בהסרת המניעה, שהושתה עליהם, לרכוש בית בישוב;

(ב) מדוע לא תבוטל החלטת וועדת הערר מתאריך 11.8.2011, הדוחה את בקשת העותרים להתקבל למגורים בישוב בר יוחאי;

(ג) מדוע לא יבוטל התנאי: "יצירת קהילה נוספת בתוך הקהילה הנוכחית..." שנקבע בהחלטה מס' 1195 של מועצת מקרקעי ישראל.

2. העותרים יגישו טיעונים משלימים לגבי השלכות החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א–2011 ו-בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת (17.9.2014) על עתירתם, בתוך 45 ימים ממועד החלטה זו.

3. תשובת המשיבים לצו על-תנאי תוגש בתוך 60 יום ממועד הגשת הטיעונים המשלימים מטעם העותרים.

ניתנה היום, ‏י"ג בכסלו התשע"ו (‏25.11.2015).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11074650_K24.doc מה
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il