הדפסה

בג"ץ 6119/02 נסים ואליהו גז בע"מ נ. שר העבודה והרווחה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 6119/02

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופט א' גרוניס

העותרים: 1. נסים ואליהו גז בע"מ
2. י.ג. גז בע"מ
3. מנחם שהם
4. בן הרוש שמעון ויצחק
5. עמנואל סבן
6. יהודה רביבו
7. פרי סובב כנרת בע"מ
8. אלי לוי תוצרת חקלאית בע"מ
9. מרדכי סיטבון ובן עמי שלמה
10. פרי גבע בע"מ
11. פרידמן שיווק בננות בע"מ
12. א.ח. שיווק בננות בע"מ
13. יועד לודר
14. ישראל אבני
15. מ.ט.ע. אבני בע"מ
16. עמרם רון
17. ניבה כהן

נגד

המשיבים: 1. שר העבודה והרווחה
2. משרד החקלאות
3. שירות התעסוקה

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה: ד' באלול התשס"ב (12.08.2002)

בשם העותרים: עו"ד שמואל אלקלעי; עו"ד לילך אהל-מסנר

בשם המשיבים: עו"ד דינה זילבר

פסק-דין

העותרים איחרו להגיע. המכסה כולה כבר חולקה. מטעם זה, דין עתירתם להידחות. אוסיף, כי כשלעצמי ספק בעיני אם ההבחלה של הבננות נופלת לגדר הקריטריונים להקצאת עובדים לחקלאות. על כל פנים, בשל מילוי המכסה נוכל להשאיר עניין זה בצריך עיון.

העתירה נדחית.

ניתן היום, ד' באלול התשס"ב (12.08.2002), בפני באי כוח הצדדים.

ה נ ש י א ש ו פ ט ת ש ו פ ט

_________________
העתק מתאים למקור 02061190.A02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il