הדפסה

בג"ץ 5940/01 גרסיאלה מוסיו, עו"ד נ. שר פנים, מר אל...

בית המשפט העליון בירושלים

בג"ץ 5940/01

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

העותר: גרסיאלה מוסיו, עו"ד

נגד

המשיבים: 1. שר הפנים, מר אלי ישי
2. מינהל רישום האוכלוסין
3. משרד החוץ
4. ד"ר תיאודור שוורצברג, עו"ד
5. איבונה ברונפמן, עו"ד

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

החלטה

הדיון בעתירה יאוחד עם בג"ץ 1103/01.
המדינה תגיש תגובה משלימה לשתי העתירות לקראת מועד הדיון.

ניתנה היום, כ"ו באב התשס"א (16.8.01).

ש ו פ ט ת

_________________
העתק מתאים למקור 01059400.N02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444