הדפסה

בג"ץ 5940/01 גרסיאלה מוסיו, עו"ד נ. שר פנים, מר אל...

בבית המשפט העליון בירושלים

בג"ץ 5940/01

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

העותרת: גרסיאלה מוסיו, עו"ד

נגד

המשיבים: 1. שר הפנים, מר אלי ישי
2. מינהל רישום האוכלוסין
3. משרד החוץ
4. ד"ר תיאודור שוורצברג, עו"ד
5. איבונה ברונפמן, עו"ד

עתירה לצו על תנאי וצו ביניים

החלטה

העתירה לצו על תנאי וצו ביניים תידון בפני הרכב.

המשיבים יגישו תגובתם בתוך 21 ימים, ימי הפגרה במניין. בתגובתם
יתייחסו המשיבים גם לשאלת איחוד הדיון בעתירה זו עם בג"ץ 1103/01.

ניתנה היום, ז' באב התשס"א (27.7.01).

ש ו פ ט ת

_________________
העתק מתאים למקור 01059400.N01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444