הדפסה

בג"ץ 5678/10 גדיאל בלושטיין עו"ד נ. שר המשפטים

פסק-דין בתיק בג"ץ 5678/10

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 5678/10

בפני:
כבוד הנשיאה ד' ביניש

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופט ע' פוגלמן

העותר:
גדיאל בלושטיין, עו"ד

נ ג ד

המשיבים:
1. שר המשפטים

2. מלכיאל בלס

3. הוועדה למניעת ניגודי עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

4. מרכז השלטון המקומי

5. עיריית רמת גן

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:
י"ג בסיון התשע"א
(15.06.2011)

בשם העותר:

בשם המשיבים 3-1:

בשם המשיב 4:

בשם המשיבה 5:
בעצמו; עו"ד רעות בן יאיר

עו"ד ערין ספדי

עו"ד נועה בן אריה

עו"ד דוד שואקה

פסק-דין

הנשיאה ד' ביניש:

העותר ביקש מבית המשפט סעד שלפיו נורה על פירוקה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, אשר לטענתו פועלת בלא סמכות ולשיטתו חרגה מסמכותה כאשר נקטה עמדה ביחס לחברותו בוועדות מסוימות בעיריית רמת-גן. לא מצאנו עילה למתן הסעד המבוקש על ידי העותר. הוועדה המשיבה, היא במעמד של גוף מייעץ, בראשה עומד נציג היועץ המשפטי לממשלה והיא פועלת על יסוד הסכם עם מרכז השלטון המקומי, כדי לסייע לנבחרי ציבור להתמודד עם שאלות של ניגוד עניינים המתעוררות עקב כהונתם בתפקידים שונים ברשויות המקומיות.

בדרך כלל על פי כללי עבודתה נותנת הוועדה חוות דעת לחברי מועצות ברשויות המקומיות אם היא מתבקשת לכך על ידם, אך אין כמובן, מניעה שתיתן חוות דעת ביוזמתה, או על פי בקשת אדם אחר הפונה אליה. כאמור, מעמדה של הוועדה הוא מעמד מייעץ ואין לה סמכויות המחייבות את הנזקקים לחוות דעתה. הוועדה פועלת במתכונת זו או דומה לה מאז שנת 1985; חוות הדעת שלה סייעו לגורמים שונים הפועלים ברשויות המקומיות וגם לבתי המשפט, אך בכל אלה נותר מעמדה כיועץ מקצועי בלבד. לעניינו של העותר, התייחסה הוועדה עקב פנייה של גורם חיצוני, אך כיוון שהעותר סירב לשתף עימה פעולה ולא ענה על שאלותיה כשפנתה אליו לברר את העובדות הקשורות בטענות שהועלו בפניה, לא הייתה לוועדה תשתית ממשית לקבוע אם העותר מצוי במצב של ניגוד עניינים בתפקידים שהוא ממלא במועצת עיריית רמת-גן, ואכן אין הוא חייב לקבל את עמדת הוועדה אם הוא סבור שבהיעדר נתונים אין עמדתה מבוססת.

דומה, שהמתח שהתעורר בין העותר לבין הוועדה ושאלת בירור סמכויותיה לא היו דרושים בנסיבות, וחבל שהגיעו הדברים לידי כך. מכל מקום, לא ראינו עילה לפגוע בעבודת הוועדה כמבוקש, אך גם לא מצאנו להיזקק לשאלת ניגוד העניינים בעבודתו הציבורית של העותר, יש להניח כי שאלה זו תתברר על ידי הרשויות המוסמכות אם וככל שזו תתעורר.

העתירה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתן היום, י"ג בסיון התשע"א (15.06.2011), בפני באי-כוח הצדדים.

ה נ ש י א ה ש ו פ ט ת ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10056780_N06.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il