הדפסה

בג"ץ 5678/00 הגביע מוצרי ופלים בע"מ נ. לויט ארמיס

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 5678/00

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט א' א' לוי
כבוד השופטת מ' נאור

העותרת: הגביע מוצרי ופלים בע"מ

נגד

המשיבים: 1. לויט ארמיס
2. בית הדין הארצי לעבודה

תאריך הישיבה: ט"ז באלול תשס"א (4.9.2001)

בשם העותר: עו"ד מיכל אייזנברג

בשם המשיב 1: עו"ד אלקנה רובין

עתירה למתן צו על-תנאי

פסק-דין

המשיב מס' 1 היה עובד העותרת וביום אחד התפטר מעבודתו. לאחר מכן הגיש המשיב תביעה לפיצויי פיטורין מן העותרת בטענה כי התפטרותו שקולה בנסיבות הענין לפיטורין וכי מטעם זה זכאי הוא לפיצויי פיטורין. בית הדין האיזורי לעבודה מצא כי "הוכחו נסיבות לפיהן אין לדרוש מהתובע כי ימשיך בעבודתו בנתבעת והינו זכאי לפיכך לפיצויי פיטורין בגין התפטרות". משכך נמצא לו החליט בית הדין האיזורי לזכות את המשיב בפיצויי פיטורין.

העותרת ערערה על הכרעת דין זו לפני בית הדין הארצי לעבודה, אך בית הדין החליט לדחות את הערעור באמצו-לו את קביעות העובדה שקבע בית הדין האיזורי ואת המסקנות המשפטיות הנדרשות מאותן קביעות.

על-כך העתירה שלפנינו ובקשת העותרת היא כי נבטל את פסק-דינו של בית הדין הארצי לעבודה ונקבע כי בנסיבות הענין אין לראות את התפטרותו של המשיב מעבודתו כהתפטרות השקולה לפיטורין המזכים בפיצויי פיטורין. טענתה העיקרית של באת-כוח העותרת היא זו, שביסוד התפטרותו של המשיב מצויה "השעייתו מעבודה", וכי בנסיבות הענין אין לראות את ההתפטרות כשקולה לפיטורין.

דין העתירה דחייה. בידוע הוא שאין אנו מתערבים בהכרעות בית הדין לעבודה אלא בנסיבות בהן נפלה בהכרעתו טעות המחייבת התערבותנו. בה בעת, אין אנו מתערבים בהכרעות בין הדין לעבודה מקום שהכרעת-דין המוצגת לפנינו עניינה בנסיבות ספציפיות אלו ואחרות. בענייננו שלנו לא נמצא לנו כי הכרעתו של בית הדין הארצי לעבודה מעוררת שאלה מסוג אותן שאלות המחייבות אותנו - או המזכות אותנו - להתערב באשר החליט. עיקרה של הכרעת הדין נסוב על נסיבותיו הספציפיות של הענין ובאלו אין כל הצדק להתערב.

העתירה נדחית.

העותרת תשלם למשיב שכר-טירחת עורך-דין בסך 7,500 ש"ח.

היום, ט"ז באלול תשס"א (4.9.2001).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט ת

_________________
העתק מתאים למקור 00056780.G04
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444