הדפסה

בג"ץ 5304/17 חדשות 2 - ערוץ הכנסת נ. משרד התקשורת...

החלטה בתיק בג"ץ 5304/17 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 5304/17

בג"ץ 5491/17

לפני:
כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט א' שהם

כבוד השופט ד' מינץ

העותרות בבג"ץ 5304/17:
1. חדשות 2 – ערוץ הכנסת בע"מ

2. חברת החדשות הישראלית בע"מ

העותרת בבג"ץ 5491/17:
ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 5304/17:
1. משרד התקשורת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

2. ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ

3. ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ

4. שידורי העם בע"מ

המשיבים בבג"ץ 5491/17:

1. משרד התקשורת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

2. ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ

3. חדשות 2 – ערוץ הכנסת בע"מ
4. חברת החדשות הישראלית בע"מ

5. שידורי העם בע"מ

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:
כ"ה בתמוז התשע"ז
(19.7.2017)

בשם העותרות בבג"ץ 5304/17:

עו"ד ישגב נקדימון; עו"ד דקלה בירן

בשם העותרת בבג"ץ 5491/17:
עו"ד זוהר לנדה; עו"ד רונן ריינגולד; עו"ד עדי שהם

בשם המשיבה 1 בבג"ץ 5304/17 ובבג"ץ 5491/17:

עו"ד בן אור נחי; עו"ד שי כהן

בשם המשיבה 2 בבג"ץ 5304/17 ובבג"ץ 5491/17:

עו"ד יוסי עבאדי

בשם המשיבה 4 בבג"ץ 5304/17 והמשיבה 5 בבג"ץ 5491/17:

מר יוסי עוזרד

החלטה

1. לפנינו עתירות שעניינן החלטת המשיבה 1 (להלן: המשיבה) במכרז מספר 1/2016 למתן רשיון לשידור בערוץ הכנסת לפי חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003 (להלן: המכרז).

הדיון בבקשה למתן צו על תנאי וצו ביניים בעתירות אלה נקבע להיום.

2. בהודעת פרקליטות המדינה מיום 16.7.2017 צוין כי בעקבות בחינה יסודית של הטענות שהועלו בעתירות וכן בפנייה למשיבה לאחר שניתנה החלטתה הוחלט "כי יש מקום להביא את המכלול לדיון לפני המועצה. זאת, על-מנת שתוכל להידרש לסוגיות שונות שעלו וליתן החלטתה בהתאם" (סעיף 7 להודעה). לפיכך נתבקשנו לדחות את מועד הדיון.

ברי כי בנסיבות אלה, יש לאפשר למשיבה להשלים את תהליך קבלת ההחלטות המנהלי קודם שיגיע זמנה של הביקורת השיפוטית.

3. שמענו את טיעוני הצדדים לעניין הבקשה למתן צו ביניים, בשים לב לכך שמועד סיומו של הרשיון הנוכחי חל ביום 27.7.2017. לאחר ששקלנו את הטיעונים אנו מחליטים להוציא צו ארעי המורה על השארת המצב הקיים בעינו. מכאן שבשלב זה לא תועבר ההפעלה של הערוץ לחברה שהוכרזה כזוכה במכרז. הצו הארעי יעמוד בעינו עד להחלטה אחרת.

4. המשיבה מתבקשת להגיש הודעת עדכון אליה תצורף החלטתה החדשה עד ליום 24.7.2017, ובהתאם יוחלט בדבר המשך הטיפול.

ניתנה היום, ‏כ"ה בתמוז התשע"ז (‏19.7.2017).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17053040_M07.doc שג
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il