הדפסה

בג"ץ 5257/01 מנשה לוי נ. המוסד לביטוח לאומי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 5257/01

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופט א' ריבלין
כבוד השופטת מ' נאור

העותר: מנשה לוי

נגד

המשיב: המוסד לביטוח לאומי

עתירה למתן צו על-תנאי

בשם המשיב: עו"ד עירית אלטשולר

פסק-דין

השופטת מ' נאור:

1. העותר טוען כי המשיב, המוסד לביטוח לאומי, חייב לו 51,707 ש"ח. בעתירתו מפרט הוא מערכת מורכבת ומסובכת של חשבונות.

2. המשיב, בתגובתו, מבקש לדחות את העתירה על הסף, בשל קיומו של סעד אלטרנטיבי. המשיב מפרט את חישוביו שלו ולפיהם העותר הוא שחייב למוסד סכומים נכבדים.

3. לעותר סעד אלטרנטיבי של פניה לבית הדין האזורי לעבודה. סעיף 391(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ח1995- קובע:

"391. (א) לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה למעט בתובענה לפי פרק ח' -

(1) של הזכאי לגמלה, או של האדם אשר לידיו ניתנה הגמלה, הטוענים שקופחו... .

...".

4. ככל שהדברים נוגעים לקיזוז דמי מזונות, ישנה גם כן סמכות לבית הדין האזורי לעבודה, כאמור בסעיף 14 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב1972- המורה:

"14. (א) המוסד יגבה מן החייב כל סכום שהגיע או המגיע ממנו לזוכה לפי פסק הדין למזונות, לרבות ריבית כפי שנפסק והוצאות גביה ושכר טרחת עורך-דין כפי שנקבע בהוצאה לפועל.

(ב) פסק הדין למזונות יבוצע בדרך האמורה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967-, כאילו ניתן לזכות המוסד, לרבות האמור בפרק ז' שבו.

(ג) היה המוסד חב לחייב סכום כסף על פי כל דין, רשאי הוא לקזז כנגד אותו סכום את התשלום המשתלם לזוכה; החייב רשאי לפנות בענין הקיזוז לבית הדין האיזורי לעבודה".

5. לעותר יש, איפוא, סעד אלטרנטיבי ואנו דוחים את העתירה על הסף.

ניתן היום, ד' באלול התשס"א (23.8.2001).

ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט ת

_________________
העתק מתאים למקור 01052570.C03 /צש
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444