הדפסה

בג"ץ 4481/15 פלוני נ. בית המשפט לענייני משפחה בנצרת

החלטה בתיק בג"ץ 4481/15 בבית המשפט העליון

בג"ץ 4481/15

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט מ' מזוז

העותרים:
1. פלוני

2. פלוני

נ ג ד

המשיבים:
1. בית המשפט לענייני משפחה בנצרת

2. שר הרווחה והשירותים החברתיים

3. השר לביטחון פנים

4. הלשכה לשירותים חברתיים במגדל העמק
ופקידת הסעד לסדרי

5. פלוני

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרים: עו"ד ד"ר אלונית להט-רניה; עו"ד רות אשרף-ממן

פסק – דין

1. עתירה נגד החלטת בית המשפט לענייני משפחה בנצרת (כבוד השופטת ג'מילה ג'בארין כליפה) מיום 21.6.2015 בתמ"ש 56659-05-14, בגדרה הורה בית המשפט כי המשמורת הזמנית על שני העותרים הקטינים תועבר מן האם לאב, וייקבעו הסדרי ראיה בין האם לקטינים במרכז הקשר.

2. אמם של העותרים והמשיב 5 התגרשו בשנת 2009. העתירה הוגשה בשם שני ילדיהם, בני 8 ו-9 שנים, באמצעות האם. אחר הליכים שונים בין בני הזוג בענין הסדרי הראיה הגיש האב, המשיב 5, תביעה להעברת המשמורת על הקטינים לידיו. בהחלטתו מושא העתירה סקר בית המשפט את הטענות וההאשמות ההדדיות בין ההורים ואת עדויותיהם לפניו, וכן את תסקירי פקידי הסעד שהונחו לפניו ואת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. אחר האמור קבע, כי טובת הקטינים מחייבת להעביר, בשלב זה, את המשמורת הזמנית לידי אביהם, ונימק קביעתו זו בהרחבה, בשים לב למצבם של הקטינים ותפקודם של ההורים, כעולה מן התשתית שהונחה לפניו. בית המשפט קבע, כי המשמורת הזמנית תועבר לאב ביום 1.7.2015, תחת פיקוח רשויות הסעד, וכי על האב לפעול לייצב בתקופה זו את מצבם של הקטינים. כן נקבע, כי האם תפגוש את הקטינים במרכז הקשר בהתאם להמלצות תסקיר פקידת הסעד מיום 20.5.2015.
3. בפתח העתירה צוין, כי "בלב העתירה עומדת החלטת בית המשפט לענייני משפחה בנצרת .. כי משמורתם הזמנית של הקטינים תועבר לידי האב..". ואכן, במסגרת העתירה מוצגות טענות שונות נגד החלטת בית המשפט. על רקע זה מבוקש בעתירה להורות לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת לנמק מדוע לא יישארו העותרים במשמורת אמם עד שיתקבלו ממצאי חקירת המשטרה בדבר תלונת אמהּ, סבתם של הקטינים, כי האב מתעלל בהם מינית, ומדוע לא יעכב בית המשפט את החלטתו עד אשר ימונה אפוטרופוס לדין ויציג את עמדת הקטינים. כן מתבקשים סעדים שונים נגד המשיבים 4-2, הנסובים סביב פעולות שלא ביצעו במסגרת הטיפול בפניות האם ותלונת אמהּ כאמור.

4. דין העתירה להידחות על הסף, בלא תגובת המשיבים.

5. במוקד העתירה עומדת החלטת בית המשפט לענייני משפחה ותכלית העתירה היא להשיג עליה ולהביא לשינוייהּ. אולם, השגות על החלטת בית המשפט לענייני משפחה אינן נדונות, ככלל, על ידי בית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק (ראו בג"ץ 6981/12 פלונית נ' משרד הרווחה, 18.12.2012). בנסיבות הענין, עומדת לאמם של הקטינים האפשרות להשיג על החלטת בית המשפט לענייני משפחה מיום 21.6.2015, בהתאם להליכי הערעור המקובלים, ובמסגרת זו להעלות אף את הטענות הנוספות שהציגה בעתירה, עד כמה שהן רלוונטיות להשגתה על החלטת בית המשפט. לפיכך דין העתירה דנן להידחות על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי.

6. סוף דבר: העתירה נדחית על הסף. אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ב בתמוז התשע"ה (29.6.2015).

ש ו פ ט
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15044810_B01.docמא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il