הדפסה

בג"ץ 4414/10 עבידאת ראסם +15 עותרים נוספים נ. חברת...

החלטה בתיק בג"ץ 4414/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 4414/10

לפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרים:
עבידאת ראסם ו-15 עותרים נוספים

נ ג ד

המשיבים:
1. חברת דואר ישראל בע"מ

2. משרד התקשורת

3. עיריית ירושלים

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:
ד' בתמוז התשע"ו
(10.07.2016)

בשם העותרים:
עו"ד טלי ניר ועו"ד אן סוצ'יו

בשם המשיבה 1:
עו"ד אייל בליזובסקי ועו"ד אסף הדני

בשם המשיב 2:
עו"ד נחי בן אור

בשם המשיבה 3:
עו"ד דני ליבמן

החלטה

א. בעקבות הצו על תנאי שהוצא ביום 18.8.2015, נמסר כי התכנית האסטרטגית שמכין משרד התקשורת תושלם באוגוסט הקרוב. יש לברך על כך, גם אם לעותרים טענות שונות לגבי המצב הקיים.

ב. עיינו בהודעות העדכניות ושמענו את העותרים ואת המשיבים כולם וכן את נציג המינהל הקהילתי בבית צפאפא. מחד גיסא, אין חולק כי חלו שיפורים לאור שנות העתירה, ואנו מצפים לשיפורים נוספים במסגרת התכנית האסטרטגית. מאידך גיסא, העותרים – המתמסרים לנושא – מעלים טענות ודרישות אשר נמנות, למשל, בסוף הודעתם מ-4.7.2016. קראנו גם את סיכום הישיבה שצורף להודעת המדינה מ-7.7.2016, המצביע על הידרשות קונקרטית לנושאים שונים, וזו צריכה להימשך. יצויין, כי חלה התקדמות רבה בשילוט הרחובות ובמיספור הבתים על ידי העיריה, גם אם לא שלמה המלאכה.

ג. לפנינו איפוא תמונה מעורבת ששורתה התחתונה היא הצורך להמשיך ולשפר, ונראה לנו כי ראוי לעשות כן גם בשיתוף פעולה עם העותרים, נוכח הידע שצברו.

ד. כאמור, עומדת התכנית האסטרטגית לפני השלמה. נראה לנו כי ראוי שיובאו בה בחשבון הערות העותרים, לרבות שאלה נקודתית – למשל – כמו פתיחת סניף דואר בבית צפאפא, שכונה גדולה יחסית.

הצעתנו היא גם, שהתכנית תכלול גורם בכיר מטעם המשיבים שיהא כתובת קבע לנושאים אשר יעלו במהלך היישום ולפתרון בעיות, בלא צורך להגיע להליכים משפטיים.

ה. עד מחצית ספטמבר תימסר מטעם המדינה הודעה בדבר השלמת התכנית האסטרטגית. העותרים ושאר הצדדים יגיבו תוך 15 יום נוספים. לאחר מכן נחליט באשר להמשך הטיפול בעתירה והאם מיצתה עצמה, כך שהדברים יעברו ליישום תוך שמירת זכויות.

ניתנה היום, ד' בתמוז התשע"ו (‏10.7.2016).

המשנה לנשיאה ש ו פ ט ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10044140_T57.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il