הדפסה

בג"ץ 3948/12 שמעון קרייס נ. השר לענייני רווחה ושיר...

החלטה בתיק בג"ץ 3948/12

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 3948/12

לפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

העותר:
שמעון קרייס

נ ג ד

המשיב:
השר לענייני רווחה ושירותים חברתיים

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: ב' בניסן תשע"ה (22.3.15)
בשם העותר: עו"ד ליאור טומשין; עו"ד דוד שוורצבאום
בשם המשיב: עו"ד חני אופק
בשם המוסד לביטוח לאומי: עו"ד חנה מנדלסון
החלטה

א. על פי הודעת העדכון האחרונה מטעם המשיב (10.3.15) ניתנה הוראה לעדכון לוח החיים שבתקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978; עבודת אקטואר המוסד לביטוח לאומי לעניין זה הסתיימה, בדצמבר 2014; וכן הוחל בהליך תיקון התקנות, כך שכיום מצוי על שולחן מועצת המוסד נוסח מאושר על-ידי מינהלת המוסד, ולאחר אישור המועצה יובא הנוסח לפני שר הרווחה והשירותים החברתיים. בנוסף, צוות השופט (בדימוס) וינוגרד, העוסק בהיבטים נוספים של נושאי התקנות, סיים עבודתם ועוסק בהכנת המלצותיו.

ב. אכן, העותר מבקש כי יינתן צו מוחלט. ואולם, עם שיש לנו אהדה לו ולעתירתו. סבורים אנו כי הנושא שבטיפול אכן מתקדם, גם אם ראוי היה לו להחל שנים לפני כן. אנו גם מבקשים כי מועצת המוסד תתכנס בהקדם, ומאמינים כי השר החדש, לכשימונה בשעה טובה, לא יאחר לפעול בנושא שיש בו משום תיקון ראוי למבוטחים הנזקקים לו.

ג. על כן נבקש כי עדכון מטעם המשיב יוגש עד סוף יוני 2015. העותר יוכל להגיב תוך 10 ימים לאחר מכן. בעקבות זאת נחליט באשר להמשך הטיפול, ואנו מקוים כי לא ירחק היום ונברך על המוגמר.

ניתנה היום, ‏ב' בניסן התשע"ה (‏22.3.2015).

המשנה לנשיאה
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12039480_T12.doc רח
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il